Severi Mäkelä

Albatrossin uudet kotisivut

Ilmailukerho Albatrossin kotisivut ovat olleet yli vuoden alhaalla vanhan oman serverin hajottua, mutta nyt viimein sivut on saatu pystyyn vieläpä uuteen osoitteeseen. Tässä katkon aikana Albatrossilla on kuitenkin toimintaa riittänyt mm. sisälennätystä Tamppi Areenalla, Inskaala-reissu, ACC-projektin tukemista ja Nousukiito III wappuradio-ohjelma.

Nousukiito III esitettiin wappuradiossa keväällä 2020. Kuvassa Jussi Heikkinen, Severi Mäkelä ja Jarno Tuokkola.
Inskaala 2019 Pietarsaaressa käytiin. Sijoituttiin toiseksi leikkimielisessä yllätyskisassa, jossa kuvan kumimoottorilennokki piti saada lentämään mahdollisimman kauan. Parhaimmillaan saatiin yli puolen minuutin lentoja.
Albatrossin kerhohuoneella rakennettiin Euroavian ACC-kisajoukkueen jättilennokki. Kilpailu käytiin Stuttgartissa elokuussa 2019.

Nousukiito II: Vanhaa ja uutta rautaa 20.4.-19 klo: 07

lentokoneradio_juliste_valkoinen

Rankan yön jälkeen aloitetaan aamu lähtemällä nousukiitoon ilmailukerho Albatrossin siivittämänä. Albatross on jälleen saapunut Wappuradion radioaalloille tekemään omaa asiapitoista ohjelmaa. Kuunnellaan ilmailuaiheista musiikkia, loukataan ilmatilaa sakkaavilla matkustajakoneilla sekä hämmästellään ilmailun menneisyyttä ja tulevaisuutta. Välillä Ressu tappelee Punaista Paronia vastaan.

Studiossa äänessä Severi Mäkelä ja Jussi Heikkinen sekä tuottajana Jarno Tuokkola.

Kuuntele Tampereen alueella taajuudella 106,4 MHz tai www.wappuradio.fi.

Facessa tapahtuma

Wappu Fly-in 25.4.2019

Wappu-fly-in-mainoskuva3

Albatross järjestää Tamppi Areenan palloilusalissa Wappu Fly-in sisälennätystapahtuman torstaina 25.4.2019 kello 09-13! Paikalle tuodaan rc-lennokkeja, PowerUp Dart-paperilennokkimoduulit ja kopiopaperia. Omia lennokkeja saa tuoda (dronet ja kopterit alle 250g). Paperilennokkikisasta luvassa palkintoja!

Paperilennokkikisa:
1. sarja: Lentomatka
-Heitä paperilennokki salin vastakkaiseen päähän

2. sarja: Lentoaika
-Heitä lennokki ilmaan ja tuomari kellottaa ajan.
-Yli 7 sekuntia voittaa
-Päivän pisin lentoaika voittaa pääpalkinnon

Tykkää Facebook-tapahtumasta

//
Welcome to Wappu Fly-in indoor flying event in Tamppi Areena’s sports hall 9am-1pm April 25th! Paper airplanes as well as radio-controlled aircraft will be freely available for testing. You may also bring your own (drones and copters below 250g). There will be paper plane contest with prizes!

Paper plane contest:
Series 1: Flight distance
-Throw a paper plane at the opposite end of the hall

Series 2: Flight Time
-Throw a paper plane in the air and thte judge clocks the flight time.
-Over 7 seconds wins
-Day’s longest flight time wins the main prize

Like the Facebook event

Sisälennätystä torstaina 28.2. Tamppi Areenalla

albatrossflyinlennokki_helmikuu

Sisälennätystä Tamppi Areenalla jälleen. Paikalle tuodaan Mini-Paalit, PowerUp Dart-paperilennokkimoduulit ja kopiopaperia. Paperilennokkikisaa ei välttämättä ole. Omia lennokkeja saa tuoda paikalle (dronet ja kopterit alle 250g).

Indoor flying again in the Tamppi Areena. Paper airplanes as well as radio-controlled aircraft will be freely available for testing. There will be PowerUp Dart -modules to make paper planes radio controlled. You may also bring your own (drones and copters below 250g). There will not necessarily be a paper plane contest.

Sisälennätystä Tamppi Areenalla 3.12.

albatrossflyinlennokki_jouluVähän kuin Albatross Fly-in viime syyskuussa. Paikalle tuodaan Mini-Paalit, PowerUp Dart-paperilennokkimoduulit ja kopiopaperia. Paperilennokkikisaa ei välttämättä ole. Omia lennokkeja saa tuoda paikalle (dronet ja kopterit alle 250g).

Almost like Albatross Fly-in in last September. Paper airplanes as well as radio-controlled aircraft will be freely available for testing. There will be PowerUp Dart -modules to make paper planes radio controlled. You may also bring your own (drones and copters below 250g). There will not necessarily be a paper plane contest.

Albatrossin syysyleiskokous 2019

Kokous pidettiin ja Albatrossilla on uusi hallitus vuodelle 2019. Uusi puheenjohtaja on Kaapo Kontinen, sihteeri on Jussi Heikkinen, rahastonhoitaja Sami Vapola, varapuheenjohtaja Esko-Matti Rikala ja hallituksen jäsen Severi Mäkelä. Samat henkilöt istuvat myös Euroavian hallituksessa.

Ilmailukerho Albatross pitää sääntöjen mukaisen syysyleiskokouksen tiistaina 15.11.2016 klo: 17:00 Pirkka 6:n kerhohuoneessa osoitteessa Tieteenkatu 18, Tampere. Pirkka 6 on se korkea musta kerrostalo kahden muun (Solaris ja Matrix) vieressä. Kerhohuone on 16. kerroksessa, ovikoodi on 109 ja ongelmatilanteissa voi soittaa puheenjohtajalle numeroon 040 5932722.

Samassa tilassa kokoustaa myös Euroavia Helsinki Ry

Kokouksen jälkeen tarjolla on virvokkeita, saunaa ja lentosimulaattoria.
 
Esityslista:
 
  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Päätösvaltaisuuden toteaminen
  4. Työjärjestyksen hyväksyminen
  5. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2019
  6. Toiminnantarkastajien ja henkilökohtaisten varamiesten valinta vuodelle 2019
  7. Kerhon liittymismaksun ja kannatusjäsenen liittymismaksun suuruuden vahvistus vuodelle 2019
  8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistus vuodelle 2019
  9. META
  10. Kokouksen päättäminen

in English:

The Aviation Club Albatross will hold its general autumn meeting on Tuesday 15.11.2016 at 17:00 in the club room of Pirkka 6 at address Tieteenkatu 18, Tampere. Pirkka 6 is that tall black apartment house beside two others (Solaris and Matrix). The club room is in 16th floor, the door code is 109 and if there is any trouble to get in, you can call to chairman 040 5932722.

Euroavia Helsinki ry will be holding its autumn general meeting in the same place at the same time.

After the meeting there will be sauna, snacks and flight simulator

Air Cargo Challenge 2019

ACC2019_2

Saatiin kasaan joukkue Albatross Tampere ja olemme kisassa mukana. Joukkuelistaus täällä: http://www.euroavia.de/ACC/team.html

Kisan kotisivut täältä: http://www.euroavia.de/ACC/home.html

Euroavia Stuttgart isännöi ensi vuonna parin vuoden välein järjestettävää kuljetuskoneen suunnittelukilpailua. Kilpailussa tiimin pitää suunnitella itse ja rakentaa yksimoottorinen sähkökäyttöinen lennokki, joka jaksaa kuljettaa painavan kuorman. Kilpailu lennetään Stuttgartissa elokuussa 2019. Ilmoittautumisaika alkaa 1.11.2018 ja loppuu 31.12.2018. TTY:tä/TUNI:a edustavan tiimin muodostaminen pitää aloittaa ajoissa. Kiinnostuneet voivat ilmoittaa itsensä tästä lomakkeesta: https://goo.gl/forms/OvreJ37lKttsJqkI3

Ilmoittautuneet kutsutaan ensimmäiseen tapaamiseen, jossa kilpailuun osallistuva tiimi muodostetaan. Lisää tietoa kilpailusta täältä: http://euroavia.de/dokumente/ACC2019_Regulations.pdf

Next year, Euroavia Stuttgart will host the Air Cargo Challenge that takes place every couple of years. In the competition, the team must design themselves and build a single-motor electric powered radio controlled aircraft that can carry a heavy load. The race will be held in Stuttgart in August 2019. The registration period will start on 1 November 2018 and end on 31 December 2018. The formation of a team representing TUT/TUNI must start soon. If you are interested, fill this form: https://goo.gl/forms/OvreJ37lKttsJqkI3

The enrolled participants are invited to the first meeting where the team participating in the competition is formed. More information about the competition here: http://euroavia.de/dokumente/ACC2019_Regulations.pdf

ACCroute

 

Albatross Fly-in – sisälennätystapahtuma

sisälennätysfacetausta2

Albatross Fly-in sujui hyvin ja kävijöitä riitti. Tullaan järjestämään toistekin.

Albatross järjestää Tamppi Areenan palloilusalissa sisälennätystä 9-13 27.9.2018. Vapaasti kokeiltavana paperilennokkeja ja RC-lennokkeja. Omia lennokkeja saa tuoda (dronet ja kopterit alle 250g). Paperilennokkikisasta luvassa palkintoja!

Come try indoor flying in Tamppi Areena’s sports hall 9am-1pm 27th September 2018! Paper airplanes as well as radio-controlled craft will be freely available for testing. You may also bring your own (drones and copters below 250g). There will be awards for the winners of the paper plane contest!

Tarjolla mm. kaksi Mini-Paali RC-lennokkia:

minipaali1

PowerUp Dart kaksi kappaletta:

powerupdart

Ja tosi pieni kopteri:

nanokopteri

Paikalle myös tuotiin omia lennokkeja. Tässä Esko-Matin taitolennokki:

Nousukiito – Albatross Rakkauden Wappuradiossa

Nousukiito-ilmailuradio-OMAMAINOS

Sunnuntaina 29.4. aamulla kello 07:00

Ran­kan yön jäl­keen aloi­te­taan aamu läh­te­mäl­lä nousu­kii­toon Al­bat­ros­sin sii­vit­tä­mä­nä. En­sim­mäis­tä ker­taa Teek­ka­rien Il­mai­lu­ker­ho Al­bat­ross on las­keu­tu­nut Wap­pu­ra­dion oh­jel­ma­kar­tal­le te­ke­mään omaa asia­pi­tois­ta oh­jel­maa. Kuun­nel­laan il­mai­luai­heis­ta musiik­kia, väi­tel­lään Hor­net­tien seu­raa­jas­ta ja tu­le­vai­suu­den len­to­lait­teis­ta sekä muis­tel­laan men­nei­tä vuo­si­sa­to­ja kun mie­het oli rau­taa ja len­to­ko­neet lai­van­te­koai­nees­ta teh­ty.

Kuunneltavissa Wappuradion sivuilta

Facebook-tapahtuma