huhtikuu 2018

Nousukiito – Albatross Rakkauden Wappuradiossa

Nousukiito-ilmailuradio-OMAMAINOS

Sunnuntaina 29.4. aamulla kello 07:00

Ran­kan yön jäl­keen aloi­te­taan aamu läh­te­mäl­lä nousu­kii­toon Al­bat­ros­sin sii­vit­tä­mä­nä. En­sim­mäis­tä ker­taa Teek­ka­rien Il­mai­lu­ker­ho Al­bat­ross on las­keu­tu­nut Wap­pu­ra­dion oh­jel­ma­kar­tal­le te­ke­mään omaa asia­pi­tois­ta oh­jel­maa. Kuun­nel­laan il­mai­luai­heis­ta musiik­kia, väi­tel­lään Hor­net­tien seu­raa­jas­ta ja tu­le­vai­suu­den len­to­lait­teis­ta sekä muis­tel­laan men­nei­tä vuo­si­sa­to­ja kun mie­het oli rau­taa ja len­to­ko­neet lai­van­te­koai­nees­ta teh­ty.

Kuunneltavissa Wappuradion sivuilta

Facebook-tapahtuma